Selecteer een pagina

Er komen bij ons veel berichten binnen over dat er zo weinig op- en afritten in onze wijk aanwezig zijn.

Wij zijn momenteel bezig om te inventariseren of dit door veel mensen inderdaad erg leeft.
Uw hulp is daarbij ervan belang om aan te geven waar deze op- en afritten wel aanwezig zijn en waar deze vooral niet aanwezig zijn maar waar de behoefte wel groot is.

Wij willen dit dan ook doen met de gebruikers van scootmobielen en rollators.
De eerste bewoner heeft zich dan ook gemeld zodra het weer het toelaat om met een camera een aantal straten in kaart te willen brengen om ons te helpen. Wij van Buurt Bestuurt stellen hiervoor dan ook een kleine camera beschikbaar en installeren deze veilig op uw hulpmiddel en stellen de camera ook in. Van u de vrijwilliger wordt enkel verwacht dat u een rondje rijd in uw wijk of de route die u dagelijks volgt. Hoe meer mensen zich aanmelden des te eerder hebben we een goed beeld waar de knooppunten zitten en in overleg kunnen met de gemeente om te kijken waar er mogelijkheden zitten. ook als er bij de gemeente geen animo is om mee te denken zijn er meer wegen die naar een oplossing leiden.

Kent u iemand die hier dagelijks mee bezig is om op en af de stoep/rijbaan te komen meld u zich dan via ons contactformulier