Verkeersveiligheid en snelheidsborden

Verkeersgedrag is en blijft een actueel onderwerp. Zeker omdat de verkeersdrukte in de toekomst alleen nog maar zal toenemen. Het verkeersgedrag van sommige weggebruikers zal helaas altijd onvoorspelbaar blijven. Daarom is het belangrijk dat het overige verkeer hier zo goed mogelijk op kan anticiperen. Door de snelheid zichtbaar te maken geeft u de weggebruiker meer verkeersinzicht.
De overheid voert regelmatig campagne om het verkeersgedrag van weggebruikers positief te beïnvloeden. Maar ook om weggebruikers op mogelijke sancties te wijzen bij ongewenst rijgedrag. Snelheidsborden met daarop de actuele gereden snelheid van een voertuig kunnen de campagnes in de praktijk ondersteunen. Ze hebben een groot psychologisch effect en geven de verkeersdeelnemer direct een duidelijk signaal over de gereden snelheid.

Is deze weg werkelijk een racebaan?

Snelheid is ook heel vaak een kwestie van gevoel. Wandelende (groot)ouders met spelende kinderen ervaren dit vaak als een bedreiging. Bijvoorbeeld op oversteekplaatsen voor schoolgaande jeugd, in woonerven, bij kinderspeelplaatsen, maar ook op rondwegen en bedrijfsterreinen. Om op deze racebaan de werkelijke snelheid vast te stellen moeten metingen worden gedaan. Buurt Bestuurt Venne Oost kan u hiermee uitstekend helpen met tijdelijk digitaal snelheidsregistratie smiley bord. Om de snelheid zichtbaar te maken op alle type wegen met een maximum snelheid. Wij plaatsen daarbij een snelheidsradar om een aantal gegevens vast te leggen en om u als buurtbewoner een beeld te geven van de werkelijke situatie t.o.v. de beleving die ervaren wordt. Denk aan het totaal aantal voertuigen, aantal voertuigen met de toegestane snelheid, aantal voertuigen met de NIET toegestane snelheid, gemiddelde uur- en bijv. dagsnelheid.

Snelheidsonderzoek Barentszstraat 

Wilt u meedoen met ons?

Wilt u meedoen met ons?

samen streven naar een vitale, veilige en sociale wijk.

U heeft zich met succes ingeschreven. Hartelijk bedankt ;)