Venne-Oost is de derde uitbreidingswijk van Drunen. Met de aanleg van de wijk
ten zuiden van de Grotestraat kwam een einde aan de tot dan toe typische
lintbebouwing van Drunen. In de wijk bevinden zich veel winkels en culturele
voorzieningen.
De wijk Venne-Oost wordt van de rest van Drunen gescheiden door de
Torenstraat, Hugo de Grootstraat, Van Hogendorpstraat, Vennepad, Grotestraat
en Bosscheweg. In de Wijkatlas wordt het buitengebied van Drunen (inclusief
Giersbergen) ook tot de wijk Venne-Oost gerekend.

Plannen nieuwbouw rondom De Wegwijzer.

Uitgangspunten  ontwikkeling 1ste bijeenkomst
– Plangebied: schoollocatie + gymzaal
– Sociale huurwoningen + koopwoningen
– Omwonende betrekken in de planvorming

Uitkomst van de 1ste bijeenkomst
Verkeer
– Chopinstraat blijft éénrichtingsverkeer
– Verplaatsen verkeersbord

Parkeren
– Parkeeronderzoek
– Gemeentelijke parkeervorm + extra parkeerplaatsen

Veiligheid
– Geen ‘niemandsland’ creëren
– Meer sociale controle

Spelen en goen
– Behoud 2 van de 3 speelplekken
– Multifunctionele ruimte
– Zoveel mogelijk groen behouden of herindeling
– Beweegroute creëren door het gebied met diverse voorzieningen

Overige
– Open karakter
– Mix van diverse woningtypen

Gebiedsontwikkeling Von Suppéstraat en om de locatie De Wegwijzer heen.

Presentatie van de 2de bijeenkomst 27 Maart 2018

Opnieuw zijn de omliggende bewoners uitgenodigd om de uitgewerkte pannen van de gemeente Heusden samen met Woonveste te bespreken. Daarbij zijn er 2 varianten uitgewerkt en wordt er later op de avond gevraagd om één van de opties als voorkeur te kiezen.

Variant A bestaat uit een plan van 20 patiowoningen en 19 tussen/hoekwoningen totaal 39 woningen
De hoekwoningen hebben een eigen garage

Variant B bestaat uit 8 patiowoningen, 14 tussen/hoekwoning en 21 appartementen.
De hoekwoningen hebben ook hier een eigen garage.

Aan het einde van deze avond wordt er gevraag aan de aanwezigen om een voorkeursstemming te doen en daarbij is er ruimte op het formulier om op- of aanmerkingen te kunnen maken. de stemming mag anoniem worden gedaan.

Hiernaast vind u dan ook het resultaat.

Aantal stemmers variant A

Aantal stemmen variant B

Aantal stemmen neutraal

Wilt u meedoen met ons?

Wilt u meedoen met ons?

samen streven naar een vitale, veilige en sociale wijk.

U heeft zich met succes ingeschreven. Hartelijk bedankt ;)

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief.

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief.

Als u zich inschrijft blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en onze events.

Controleer uw email om de inschrijving te voltooien.